Gå til hovedindhold

Trafikpolitik

I Børnehuset Bakkebo vil vi gerne passe på børn i trafikken, der har vi en trafikpolitik. Både som ansat i Børnehuset Bakkebo og som forældre til børn i institutionen vil vi gerne opfordre til at overholde vores trafikpolitik.

Indhold

  • Forældre og ansatte opfordres til at udvise opmærksomhed og hensyn ved aflevering og afhentning af børnene på parkeringspladsen. Cykler, klapvogne og biler skal parkeres på deres respektive pladser.
  • Vi appellerer til, at alle forældre overholder fartgrænsen og kører i overensstemmelse med forholdene.
  • Institutionen opfordrer alle ansatte, forældre og børn til at bruge cykelhjelm.
  • Institutionen opfordrer forældrene til ikke altid at transportere børnene i bil eller på cykel. Det er vigtigt, at børnene får erfaringer med trafikken, så de kan blive sikre i trafikken.
  • Forældrene opfordres til at overholde færdselsloven (sele, hastighed og parkering).
  • Når vi er på gå-tur har børnene altid refleksveste på.
  • Institutionens holdning er, at der skal være to voksne med på tur. At børnene skal holde i hånd to og to eller tre og tre. At børn og voksne skal standse ved vejkryds og ind- og udkørsler. Børnene skal se sig til venstre – højre – venstre før en vej krydses.
  • Såfremt et trafiklys bliver rødt og gruppen af børn og voksne er midt i fodgængerfeltet, forsætter hele gruppen over trods "rød mand" – såfremt det er mest hensigtsmæssigt.
  • Børnegruppen fordeles mellem de voksne på turen, så der ikke er tvivlsspørgsmål om, hvem der har ansvaret for hvilke børn.
  • Inden personalet tager på længere gå-ture, skal der tales med børn om, hvor turen går hen
  • Når institutionen går på tur, tages forskellige emner op afhængig af vejen. Der kan eksempelvis lægges mærke til lygter, lyde eller de andre trafikanter.
  • Institutionen lægger vægt på, at en tur ikke blot er transport fra A til B, men en konkret erfaring i trafikken for børnene.
  • Alle nyansatte, vikarer og praktikanter skal orienteres om retningslinjer før der tages på tur.
  • Hvis der er seler i bussen, skal børnene bruge dem. Børn skal have respekt for vejen, når de venter på bussen. Det betyder, at de holder i hånd og venter længst inde på fortovet.
  • Alle børn skal være fastspændt i biler.
  • Forældrene skal hver især tilkendegive om de tillader at børnene bliver transporteret i bus, bil eller taxi i institutionstiden.