Gå til hovedindhold

Børnehavegruppen

Vores børnehavegruppe er fordelt på 3 stuer - Rød, hvid og gul.

Indhold

  Rød og hvid stue er for de 3-4 årige børn og på gul stue samler vi børnene året inden de skal starte i skole.

  I hver børnehavegruppe er der mellem 18-25 børn og der er knyttet 3-4 pædagogisk personale til hver stue, hvor af mindst 2 er uddannet pædagog.

  Børnene har fast tilknytning til én stue, hvor de spiser og deltager i samling. I børnehaven er der mulighed for kreative aktiviteter og der er et hygge/læserum med sofa og bøger. Der er mulighed for at spille spil, lege med lego, biler, flexi trax mv. 

  I løbet af ugen er der faste aktiviteter, f.eks. gåture, sang og bevægelse og kreative aktiviteter, ligesom der er forskellige temaer når vi har samling. Vi lærer tal, farver, hvem er jeg, sprog, rim og remser, højtlæsning, sang, musik og motorik. For gruppen af børn, der er på vej til at skulle starte i skole, er der ugentligt aktiviteter rettet mod skoleparathed. I børnehaven har vi fokus på at guide børnene i deres leg, så både de personlige og sociale kompetencer udvikles og børnene lærer at begå sig i et fællesskab.  

  Herudover har vi et legerum med køkken, dukker og udklædningstøj samt et stort motorikrum med puder, madrasser, ribber og bolde. Vi har vores eget lille bibliotek, som lægger op til læsning, fordybelse og sproglige aktiviteter

  I det pædagogiske arbejde er vi rundt om de 6 læreplans­temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab 

  Læs mere om vuggestuens pædagogiske læreplaner.