Gå til hovedindhold

Vuggestuegrupperne

For børnene i vuggestuen er omsorgen og nærværet med en voksen de vigtigste elementer for en god dag i institutio­nen.

Indhold

  I vuggestuen er børnene i alderen 0-3 år. De fleste starter omkring 1 års alderen og overgår til børnehaven den måned, de fylder 3 år.

  I hver vuggestuegruppe er der ca. 12 børn og der er knyttet 5 pædagogiske personaler til hver stue, hvor af mindst 3 er uddannet pædagog.

  Vi lægger vægt på, at der er tid og rum til at barnet, kan sidde hos en vok­sen, indtil det er klar til at udforske omverden. 

  Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og deres spontane indfald og lægger vægt på legens betydning. Vi støtter og guider det enkelte barn i det sociale samspil og i at kunne indgå i et fælles­skab. Ligeledes vægter vi at give tid og støtte til det enkelte barn, således at barnet kan øve sig og dermed blive selv­hjulpen. F.eks. når barnet selv kravler op på stolen/puslebordet, øser op, spiser og tager tøj på/af, alt efter dets alder og udvikling.

  Vi samarbejder på tværs af vuggestuegrupperne, hvor bør­nene har mulighed for at bevæge sig frit mellem stuerne.

  I det pædagogiske arbejde er vi rundt om de 6 læreplans­temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab 

  Læs mere om vuggestuens pædagogiske læreplaner.