Gå til hovedindhold

Om Børnehuset Bakkebo

Børnehuset Bakkebo er en kommunal aldersintegreret daginstitution under Dagtilbudsafdelingen i Børn og Skoleforvaltningen, Aabenraa Kommune.

Indhold

  Børnehuset Bakkebo arbejder efter lovgivning og vejledning i Dagtilbudsloven.

  Der er nedsat en forældrebestyrelse.

  Vi samarbejder tværfagligt med PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder tale-hørekonsulenter, børnefysioterapeuter og psykologer. 2-sprogsteamet, støttepædagogkorpset og indskolingen i lokale skoler.

  Personalet i Børnehuset Bakkebo består af en institutionsleder, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever, køkkenleder og køkkenassistent. Herudover modtager vi personer i virksomhedspraktik, nyttejob, sprogpraktik samt erhvervspraktik.

  Vores arbejde tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer og 9 elementer, der er beskrevet under det fælles pædagogiske grundlag i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.

  I Børnehuset Bakkebo tilmeldes alle børn en madordning. Børnene får et sundt frokostmåltid samt et mindre formiddags- og eftermiddagsmåltid, herunder frugt.